och uppföljning

Bok Starta eget som konsult

I detta skede ingår följande delar:

  • Kontroll av om vi nått vårt mål och åstadkommit det resultat som vi hade satt upp.
  • Kontroll av om något inte fungerar som tänkt och förslag till åtgärder för att rätta till detta.
  • Slutkontroll av de resurser som engagerats, personal, tid och kostnader.
  • Sammanfattning och erfarenhetsåterföring av vad vi kan lära oss av detta förändringsprojekt inför kommande förändringsbehov
  • Planering av hur uppföljningen ska ske

Detta är ett svårt och viktigt skede. I allmänhet har ett förändringsprojekt tagit tid och resurser från den ordinarie verksamheten och de som varit berörda vill återgå med full kraft till ”det vanliga” så fort som möjligt. Även om du som managementkonsult och projektledare vid själva genomförandet skött ditt jobb på bästa sätt enligt alla önskemål så kan just sättet att avsluta ett jobb förstöra mycket av totalintrycket om det inte sköts professionellt. Gör en ordentlig projektavslutning på ett sådant sätt att beställaren och alla övriga blir nöjda och t.o.m. positivt överraskade.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 

Erbjud dina kunskaper som konsult

Vilken specialistkunskap du än har så kan du erbjuda dina kunskaper som konsult. Marknadsför dina expertråd som konsult. En författare kan ge råd till andra som funderar på att börja skriva. Har du startat eget inom en speciell bransch kan du ge konsultråd till andra som vill in i samma bransch. Är du skicklig på att presentera dina tjänster eller produkter kan du t.ex. bli konsult i presentations- och säljteknik. Driver du en antikaffär kan du erbjuda att du, som konsult, värderar delar av ett bohag osv. Möjligheterna är enorma.

Klicka här! Praktiska och beprövade råd hur du lyckas.

Bok Starta eget som konsult