I detta skede ingår följande delar:

 

  • Slutbesiktning av den färdiginredda lokalen
  • Kontroll av om något fattas eller om något har skadats
  • Slutkontroll av kostnaderna
  • Se till att alla slutgiltiga kompletteringar och justeringar görs

Källa: Boken ”Bli inredare…”