specifika arbetsuppgifter/uppdrag

Ett projekt är en aktivitet som har en tydlig början och ett tydligt slut. Alltså är en projektanställning en anställning som är kopplad till specifika arbetsuppgifter eller ett specifikt uppdrag.