omfattar följande:

  • Intervju med uppdragsgivaren
  • Insamling av information
  • Ta fram befintliga ritningar av lokalen
  • Mät upp tillgänglig yta, ta reda på var befintliga vatten-, avlopps- och elledningar finns
  • Behov och önskemål som ska uppfyllas, hur ska lokalen användas
  • Fastställ mål för projektet
  • Fastställ ungefärlig budget för projektet
  • Fastställ ungefärlig tidplan
  • Inventera befintliga möbler och övriga inredningsdelar
  • Samordna med ev. andra konsulter som är engagerade; arkitekt, byggare, ingenjörer

Källa: Boken ”Bli inredare…”