En prognos bör du göra vid några tidpunkter under året. Du gör då en bedömning av utfallet av en plan, budget etc. så att du på ett tidigt stadium ser åt vilket håll ditt företag och lönsamheten är på väg. Detta är en nödvändig åtgärd för att du ska kunna genomföra åtgärder i tid.