vad är produktivitet?

Ett mått på förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser som du har till ditt förfogande. Med en ökad produktivitet menar man att du kan producera mer med samma resurser.