Detta är ett sammanfattande begrepp för de resurser som krävs för produktion av varor eller tjänster. Det kan vara tekniskt kunnande, arbetskraft, maskiner, transporter mm.