är ett vanligt sätt

för inredare att presentera sina förslag. De visar foton samt material- och färgprover från tidigare inredningsexempel som illusterar det aktuella förslaget. Källa: Boken ”Bli inredare…”