Detta skede innehåller följande steg:

  • Framtagande av preliminära förslag på layout, ingående fast och lös inredning, utrustning, materialval, färgförslag och finish
  • Preliminära listor på ingående fast och lös inredning
  • Grova överslagsmässiga kostnader
  • Inredaren presenterar det preliminära förslaget eller några alternativa förslag
  • För- och nackdelar med de olika förslaget presenteras och diskuteras
  • Inredaren försöker få fram beslut på vilket alternativ som ska väljas och vad som skall bearbetas vidare
Källa: Boken ”Bli inredare…”