vad är en preliminär deklaration?

Om du som företagare har F-skatt ska du varje år lämna in en preliminär självdeklaration i förväg inför det kommande året. Deklarationsblanketter finns på din lokala skattemyndighet. F-skatt är den skattetyp som vanligen ska användas av dig som egen företagare och andra juridiska personer. Är du osäker på om du ska betala F-skatt eller A-skatt kan du få besked hos den lokala skattemyndigheten på din ort. F-skatten redovisas och betalas in varje månad, och egenavgifter ingår här. Arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in samtidigt med skatten. F-skatten räknas ut på grundval av den preliminära självdeklarationen som du, som sagt, ska lämna in.