vad är praktik?

Detta är en yrkesutövning med handledning av kunnig personal under en tidsbegränsad period för utbildning.