Ett städföretags planering för utrustning och material

utrustning och material planeras i städfirma

Inom detta område kan du verkligen göra skillnad med en god och genomtänkt planering.

  • Gör upp checklistor på vilken utrustning och vilka material som behövs i olika situationer. Det beror på vilken typ av städning som ska utföras och det påverkas av vilken utrustning som uppdragsgivaren själv har på plats.
  • Håll koll på ditt lager. Lägg in allt material och all utrustning i ett överskådligt dataprogram eller allra enklast i ett excel-ark. Lägg in inköpsdatum och ett påminnelsesystem som gör att du kan göra inköp i god tid innan något tar slut.
  • Följ upp förbrukning av olika typer av material hos olika städare. Gör det till en öppen ”Bench Marking”-rapport så att alla ser goda exempel på hur man kan vara sparsam med resurserna. En sådan uppföljning kan också vara en effektiv metod mot svinn och eventuell stöld av material.
  • Tänk speciellt på hur flera städare kan utnyttja dyra städmaskiner på ett effektivt sätt.