Personalplanering på olika sätt

  • Om du har flera städare som du ska organisera, antingen som du har anställda eller som du anlitar som underentreprenörer, så finns mycket att vinna på en god och genomtänkt planering.
  • Se till att minimera resavstånden för samtliga så gott det går.
  • Försök att få samma städare att komma tillbaka till de platser där de har varit tidigare. Städarna känner då till resvägen, lokalerna, var eventuell städutrustning och var soptömningsmöjligheterna finns. Kunderna känner sig lugna när de känner igen städarna och märker att samma personer återkommer gång efter gång.
  • Du måste vara flexibel i din personalplanering. Någon av städarna kan vara tvungen att lämna arbetsplatsen tidigare en dag av personliga skäl. Om kunderna ser att du klarar sådana situationer känner de sig trygga med att anlita ditt företag.
  • Lyssna på dina medarbetare och håll dem informerade om din planering och argumenten varför du gör på det ena eller det andra sättet. Då har de själva större möjligheter att lösa de problem som uppstår på ett snabbt och effektivt sätt.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.