ansök om skydd och ensamrätt

Det är på Patent- och registreringsverket, PRV, som du ansöker om skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. PRV erbjuder också uppdragstjänster och kurser inom alla sina områden. PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som finns i Stockholm och Söderhamn med cirka 450 medarbetare.