vanlig form av anställningsintervju för konsulter

Bli inte nervös om du får sitta ensam i en intervju och på andra sidan bordet sitter ett litet gäng som alla känner varandra väl och som redan har jobb på den arbetsplats där du vill komma in. Intervjuer i små grupper eller inför en liten kommitté är rätt vanligt. Var lugn, svara koncist på alla frågor som ställs och försök få god ögonkontakt med alla närvarande. Tänk på följande:

  • Bli inte frustrerad och gör dig inte rolig över någon om du får samma fråga som ställts tidigare av en annan panelmedlem
  • Bli inte pressad om någon panelmedlem försöker imponera på någon av sina kolleger.
  • Observera spelet mellan paneldeltagarna och bortse inte från detta.
  • Visa en hjälpande attityd mot de medlemmar som inte är vana intervjuare och som kanske stakar sig när de ställer sina frågor.

Försök förstå varför de olika panelmedlemmarna är närvarande och vilka deras funktioner och mål är. Antingen kan det vara för att de vill skaffa sig en uppfattning om de kan tänka sig att samarbeta med dig eller kan det vara så att den som ansvarar för intervjun vill dela ansvaret eller beslutet om din eventuella anställning med andra.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.