ett diagram i logisk ordning

Ett orsaksdiagram är ett diagram som i logisk ordning beskriver de bakomliggande orsakerna till varför en viss situation har uppstått eller kanske inte uppstått. Diagrammet utgör en inventering av de orsaker som påverkar en viss situation och tanken är att man ska kunna följa samtliga orsaker i tydliga och pedagogiska orsakskedjor. Genom att ta itu med orsak efter orsak får man en bild av vilka behov av förändringar som finns för att ett uppställt mål ska nås. Olika åtgärder kan planeras och prioriteras på ett översiktligt sätt. Metoden lämpar sig väl när flera personer ska samarbeta inom ett och samma förändringsprojekt.

Vill du se exempel på orsaksdiagram? Skriv då in sökorden ” cause and effect diagram” på Google och du får upp ca 4 miljoner bilder att välja bland.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.