visar att ditt företag är registrerat

Företagets organisationsnummer motsvarar ditt personnummer. Det visar att företaget är registrerat. Genom att företagen har organisationsnummer blir det lättare att identifiera företaget, eftersom arbetsplatsens namn inte alltid är samma som företagets och företag kan använda ett annat namn men fortfarande vara samma företag som tidigare (kallas även att företaget har en bifirma).