köp en vara på förhand

Option är ett avtal om att du t.ex. har rätt att köpa en vara eller ett värdepapper vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett på förhand bestämt pris. Om du har en sådan option så har du rätt att själv bestämma om du vill fullfölja affären eller inte. Du behöver inte om du inte vill.