vad är en obeskattad reserv?

Ett företag kan göra olika former av bokslutsdispositioner t.ex. genom att föra över vinster till avsättningar och fonderingar för att slippa skatt för tillfället. Du har då en s.k. obeskattad reserv. Eftersom de obeskattade reserverna ska lösas upp i framtiden och återföras till beskattning så består de även till viss del av uppskjuten skatt.