ersättning för obekväm arbetstid

OB står i detta samman hang för ”Obekväm arbetstid”. OB-tillägg är således den ersättning som du kan få för arbete på obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är olika i olika branscher, men vanligtvis menar man kvällar, nätter och helger.