öka aktiekapitalet i bolaget

Om ett företag behöver expandera kan det vara nödvändigt att öka aktiekapitalet i bolaget. Det kan ske genom att man genomför en s.k. nyemission dvs. att aktieägarna sätter in nytt kapital i bolaget.

Oftast erbjuds i första hand de befintliga aktieägarna att teckna nya aktier i bolaget genom att betala in mer pengar till bolaget och på så vis öka sin ägarandel i företaget.