tips om att använda nyckeltal

Ett tips till dig är att du hela tiden försöker jämföra resultatet av din verksamhet med andra likartade verksamheter. Då kan du använda dig av s.k. nyckeltal för att jämöra den ekonomiska ställningen och möjliga utveckling på kort och lång sikt, t ex soliditet, likviditet, räntabilitet, förädlingsvärde och självfinansieringsgrad.