Nöjd Medarbetar Index

En beskrivningsmodell för ett företag är måttet NMI, Nöjd Medarbetar Index. Det är relativt likt NKI i sitt upplägg men handlar om personalen i stället för kunderna. I resultaten från ett och samma företag hänger dessa båda mätvärden i allmänhet samman på ett tydligt sätt. De företag som har nöjda medarbetare har ofta nöjda kunder och tvärtom.

I allmänhet går en NMI-undersökning till så att medarbetarna inom ett företag får fylla i ett formulär med en rad frågor som har att göra med om medarbetarna känner till och delar företagets mål, i vilken utsträckning man har respekt för varandra inom företaget, samarbetsklimatet, möjligheter att påverka sin arbetssituation, förtroendet för företagsledningen, hur den interna informationen uppfattas och om man känner att man utvecklas inom företaget.

Det finns bra exempel på NMI-analyser att titta på om du skriver sökorden ”Bilder NMI-analys” på Google.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.