Nöjd Kund Index

Nöjd Kund Index, på engelska CSI, Customer Satisfaction Index, är ett siffermässigt uttryck på ett företags eller en organisations kundrelationer. Syftet med att ta fram och beskriva ett företags NKI är att få en bild av var man bör sätta in extra engagemang på förbättring. Frågeformulären för att mäta NKI inom olika företag är lite olika men de bör alltid innehålla följande tre huvuddelar:

  • Hur nöjda är kunderna med företagets eller organisationens huvudverksamhet?
  • Hur väl uppfyller organisationen kundernas förväntningar?
  • Hur uppfattas verksamheten i jämförelse med en ideal verksamhet av motsvarande typ?

Frågorna bör dessutom vara så formulerade att man kan bryta ner resultatet på olika produkter eller tjänster, på geografiska marknader eller på intressanta kundsegment.

Du hittar flera exempel på NKI-analyser om du skriver sökorden ”Bilder NKI-analys” på Google.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.