Detta är namnet på ditt företags resultat efter finansnetto. Se vidare begreppet ”vinstmarginal”.