om de verkliga värdet understiger det bokförda

Om du har en tillgång i ditt bolag och det verkliga värdet understiger det bokförda värdet ska bolaget göra en s.k. nedskrivning. Omsättningstillgångar får inte tas upp i bokföringen till högre värde än vad bolaget räknar med att få in vid en försäljning. Om värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned bör du i första hand försöka ändra avskrivningsplanen. Vid kraftiga värdeminskningar ska du göra en engångsnedskrivning.