skydda din produkt

Om du har utvecklat och säljer en egen produkt är det viktigt att du skyddar din produkt mot kopiering. Kontakta Patent och registreringsverket i Stockholm så får du anvisningar och ansökningshandlingar.