mervärdeskatt

Förkortning av ordet mervärdesskatt. Det är skatten på det du konsumerar. Skattesatsen varierar för olika produkter från 25 % ner till 0 %.