innebär följande

Minimalism innebär stora öppna och avskalade ytor, enkla, ofta kvadratiska former, kal, vit inredning, prylfritt, svarta detaljer och ofta symmetri. Källa: Boken ”Bli inredare…”