en modell för utveckling av organisationer

Konsultföretaget McKinsey & Co lanserade för långe sedan en modell för utveckling av organisationer av olika slag. I denna modell definieras de sju faktorer som anses väsentligast i en sådan förändring. På svenska kan faktorerna närmast översättas till

  • Strategi
  • Organisatorisk kompetens
  • Företagskultur
  • Struktur, organisation i affärsområden, regioner etc.
  • System, rutiner och processer
  • Personal
  • Ledarstil

Man kan grovt och enkelt uttrycka tanken med denna modell att det, om ett företag har något problem, i allmänhet inte räcker med att göra om strukturen, dvs. företagets organisation. Alla de andra punkterna är minst lika viktiga för att man ska ha en chans att uppnå önskat resultat.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.