är ett specialistområde för konsulter

Strategi och företagsutveckling

Detta konsultområde innebär att man i första hand arbetar åt styrelser, VD, ägare och ansvariga chefer. Man hjälper sina uppdragsgivare att fatta rätt beslut i externa vägvalssituationer, att utveckla verksamheten och att genomföra förändringar. I arbetet ingår bl.a.

  • · Strategival för branscher i förändring, t ex läkemedel, handel, IT, telecom, media,
    kommuner och förvaltning
  • · Omvärldsbevakning och Business Intelligence
  • · Konkurrensstrategi
  • Marknadssegmentering och -analys
  • · Kundvärdestrategier
  • · Tillväxtstrategi och lönsamhetsförbättring
  • · Affärsutveckling

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.