LOU kräver att städupphandling sker på ett visst sätt

Anbudsunderlag för städuppdrag

För uppdragsgivare inom den offentliga sektorn, dvs. stat, landsting, kommuner, gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som tvingar dem att göra upphandlingar enligt ett visst mönster. Förfrågningsunderlaget ska göras på ett speciellt sätt, anbudsprocessen måste följa strikta regler och utvärderingen och bedömningen av inkomna anbud ska dokumenteras.

Det mesta av underlaget för dessa upphandlingar är offentligt. Genom att titta igenom några genomförda upphandlingar kan man lära sig hur dessa upphandlingar fungerar.

De finns flera sajter som på ett översiktligt sätt redovisar vilka upphandlingar som är på gång. Man kan också följa en upphandling efter att beslutet om tilldelning tagits och där kan du se vilket företag som fick uppdraget och i allmänhet argumenten för att en viss leverantör fått jobbet. Att få information från dessa sajter kostar men du kan i allmänhet pröva denna tjänst gratis under en tvåveckorsperiod. Jag rekommenderar att du till exempel prövar ”Visma upphandlingskoll” under en sådan period. Då kommer du att få ett e-postmeddelande varje dag med aktuella upphandlingar.

Tänkesättet är likartat när privata uppdragsgivare gör upphandlingar. Skillnaden är att privata uppdragsgivare inte behöver offentliggöra sitt material och att de inte behöver uppfylla några krav på skriftlig redovisning. Men sättet att resonera och sättet att göra bedömningar av inkomna offerter är likartat.

I detta avsnitt visar jag först ett exempel på en anbudsförfrågan och därefter ett exempel på hur du kan formulera din offert angående städtjänster. Exemplet är en förkortning och en pedagogisk förenkling av ett verkligt fall.

En anbudsförfrågan innehåller i allmänhet följande delar

  • Förfrågningsunderlag med kravspecifikation
  • Administrativa villkor eller Allmänna bestämmelser
  • Krav på leverantören
  • Utvärdering
  • Kontrakts- eller avtalsformulär

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.