tillgångar i ditt företag

Lös egendom kallar man tillgångar som t.ex. bilar, fordringar, värdepapper, kontanter mm. i ditt företag.