Ett sätt att uttrycka ditt företags betalningsberedskap är i form av likvida medel i procent av omsättningen.