vanligt avtal för inredare

Licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. En licens är oftast tidsbunden, och upprättas vanligtvis i samband med en ekonomisk transaktion av en produkt eller tjänst, eller efter att licenstagaren med framgång utfört ett behörighetsprov, exempelvis en utbildning som inredare.

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]