vad är en leverantörsreskontra?

Om du har många fakturor att betala i ditt företag så bör du se till att du direkt ur datorn kan plocka fram en förteckning över de fakturor du får från dina leverantörer. En sådan förteckning kallas för en leverantörsreskontra. Mitt tips är att du följer denna mycket noga. En bra reskontra är så upplagd, att man lätt kan se vilka fakturor och vilka belopp som står i tur att bli betalda.