Var nåbar

lätt att nå dig

Se till att det är lätt att nå dig via mobil och på alla sätt. Skicka vidare telefonsamtalen när du inte kan svara på din vanliga telefon. Tala in ett bra telefonsvararmeddelande där den som ringer får reda på hur man får tag på dig och hänvisning till din hemsida.