Förord

förordet till boken Starta eget företag snabbt och lönsamt

Behövs det verkligen ännu en bok om att starta eget?

I Sverige finns redan några böcker och i USA finns mycket skrivet om detta. De flesta som jag har läst börjar med hur man formulerar sin egen detaljerade affärsplan. När man läst ungefär halva boken kommer man till de kapitel som handlar om hur man skaffar kunder och skapar lönsamhet.

Du som valt att läsa denna bok har säkert en viss uppfattning om vad du vill syssla med i det företag som du har planer på att starta upp. Mitt råd är därför:

Sätt igång med det du instinktivt tror på. Skaffa kunder och jobba med företagets lönsamhet så fort som möjligt. Parallellt med detta bör ta god tid på dig för att formulera din affärsplan, helst ihop med dina kunder, och med lönsamhetserfarenheterna som grund.

Ingvar Kamprad startade IKEA år 1943. I början sålde han tändstickor, frön, gratulationskort, juldekorationer och pennor. Inte förrän år 1947, alltså fyra år senare, började man sälja möbler och annan inredning på IKEA.

På motsvarande sätt startade Lars-Göran och Irene Blank år 1979 tillverkning av vedkapar, de s.k. Julakaparna. Först år 1984 utvecklades detta till Jula Postorder AB som i dag omsätter ca 4 miljarder med en helt annan affärsidé än vad man hade från början.

Jag är övertygad om att varken Ingvar Kamprad eller paret Blank hade någon affärsplan när de startade. I vilket fall kan det inte ha stått något om möbelförsäljning i Kamprads plan eller postorder i paret Blanks plan. De testade vad kunderna efterfrågade och vad som var lönsamt. På det sättet växte så småningom deras framgångsrika affärsidéer fram.

Min fru och jag har ett litet företag tillsammans och våra tre söner har alla startat egna företag. Alla har satt igång sina företag med en grov idé om vad vi vill göra men senare under färdens gång har en helt annan affärsidé vuxit fram. Alla har vi haft stor nytta av att vi satt i gång så att vi i det praktiska livet kunnat testa vad kunderna verkligen efterfrågar, vilka produkter eller tjänster som varit mest lönsamma och vad vi själva gillar att hålla på med. Med den bakgrunden har vi formulerat våra affärsplaner i lugn och ro.

Jag har ingen statistik på hur många företag som startat upp med en ungefärlig idé om vad man vill hålla på med och successivt ändrat riktning till en annan och mycket mer lönande affärsidé. Jag tror att det är väldigt många, kanske den övervägande delen av alla företag?

I Sverige – vårt lilla land – har många företag startat där man skapat jobb, fått nöjda kunder och gett ett gott rykte för svensk företagsamhet över hela världen. IKEA, ABBA, Skype, Spotify är bara några exempel som direkt sätter igång fantasin om vilka möjligheter det finns.

Fyra av fem nya jobb i näringslivet har skapats i småföretag under de senaste 20 åren (Organisationen Företagarna).

Nästan 70 procent av Sveriges befolkning mellan 18 och 30 år kan tänka sig att bli företagare (Verksamt.se).

 

Hur gör de som lyckas?

Jag har haft en unik möjlighet att se detta på nära håll. Jag har en bakgrund från ett stort konsultföretag. Över hälften av våra uppdrag var tidigare utlandsjobb där ett fåtal kontaktpersoner hade skaffat in några jättestora uppdrag. Våra kontor i Sverige blev som effektiva produktionskontor med en massa människor som arbetade fram rapporter och ritningar som skickades iväg ut i världen till uppdragsgivare som väldigt få av våra medarbetare hade träffat.

Plötsligt tog de stora utlandsuppdragen slut och då tillträdde jag som VD för ca 1300 personer. Jag fick då vara med om att ställa om företaget till den svenska marknaden. Våra konkurrenter fanns redan där, väl inarbetade, så marknaden var tuff. Vi organiserade om hela företaget till drygt 200 små konsultgrupper, som alla skulle ut och skaffa kunder och lönsamma uppdrag, utveckla sin egen kunskap, anställa och i vissa fall friställa personal samt ansvara för gruppens egen ekonomi. Nu skulle våra konsulter ställa om sig till små framgångsrika företagare. De olika grupperna lyckades mer eller mindra bra. De som inte lyckades hjälpte vi igång med egen verksamhet utanför vårt företag inom alla möjliga branscher. Det blev IT-företag, importföretag, butiker m.m. och många av dessa följde jag under lång tid framåt.

Jag har sedan som managementkonsult och outplacementkonsult hjälpt många personer och företag, jag har skrivit flera böcker, föreläst och deltagit i seminarier om att starta företag inom olika branscher.

I den här boken har jag sammanställt ett stort antal konkreta råd och tips som alla är beprövade. Boken är upplagd så att du ska kunna gå fram steg för steg.

Steg I handlar om hur du skaffar kunder så fort som möjligt. Det är tillsammans med dina kunder som du på bästa sätt bygger upp, formar och korrigerar en affärsidé som kommer att hålla i framtiden.

Steg II handlar om att ditt företag bör bli lönsamt så tidigt som möjligt. Detta är av flera skäl. Dels är det lättare att överleva som företag om du inte behöver vänta för länge på att det ska bli lönsamt, dels får du från början konkreta bevis på vad i din verksamhet som fungerar och vad som inte fungerar.

Steg III handlar om det absolut viktigaste för ditt företag – dig själv!

Först i Steg IV kommer vi till den spännande planeringen. Planeringen är viktig men jag kan, i motsats till många andra, rekommendera att du inte planerar för mycket innan du sätter igång. Jag har i min rådgivande verksamhet som konsult sett alldeles för många som länge stirrat in i datorn för att där försöka utveckla den ultimata affärsplanen. Nej, ut och skaffa kunder och se till att pengarna böjar rulla in så snart som möjligt.

Mycket av jobbet i samband med att starta ett nytt företag handlar om rent praktiska saker som i dag är lätt att få mycket information om. Steg V är därför uppbyggd som en ren ”att-göra-lista”. Där finns inga stora svårigheter, det är bara en mängd praktiska åtgärder som måste göras.

Följer du den här ordningen och de råd och tips som finns i denna bok så är förutsättningarna goda att du lyckas. Då blir det kanske aktuellt att företaget ska växa och därmed kommer även du att växa. Det handlar Steg VI om.

Det finns flera facktermer som du behöver känna till som företagare. Jag har sammanställt en lista på ca 175 sådana termer med förklaringar. För att du ska vara säker på att denna lista hålls helt aktuell finns den inte i denna bok utan på följande länk http://tips-om.se/ordlista-om-ska-starta-eget. Där förnyas den successivt.

Boken innehåller några hundra råd och tips. Välj de som passar dig och din situation bäst och gå in för dem till 100 %.

Då kommer det att gå bra – och jag önskar dig lycka till på din spännande resa.

Holger Wästlund

e-postadress: holger.wastlund@gmail.com

webbsida: http://tipsom.se