säkerställ företagets långsiktiga lånebehov

Om du tar ett lån med lång räntebindning säkerställer du företagets långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Men naturligtvis tar banken betalt för detta så det är viktigt att du jämför räntor för olika sorts lån och lån i flera olika banker eller låneinstitut.