att låna pengar kan hjälpa ditt företag att växa

Genom ett lån får ditt bolag tillgång till annans kapital för att ditt företag ska kunna växa. Du kan låna i bank eller på den övriga kapitalmarknaden. Priset på lånet betalas i form av ränta och lånet återbetalas genom amorteringar.