ditt lager är ditt förråd

Ditt lager är ditt förråd av råvaror, bränsle, förbrukningsmaterial, halvfabrikat eller färdiga varor. Lagret använder du för att säkra en jämn försörjning av material för produktionen och med varor till försäljning. Du ska inventera varulagret och värdera det minst en gång per år. Lagret ingår i omsättningstillgångarna i balansräkningen.