Lagen om Offentlig Upphandling gäller inom den offentliga sektorn

För uppdragsgivare inom den offentliga sektorn, dvs. stat, landsting, kommuner, gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som tvingar dem att göra upphandlingar enligt ett visst mönster. Förfrågningsunderlaget ska göras på ett speciellt sätt, anbudsprocessen måste följa strikta regler och utvärderingen och bedömningen av inkomna anbud ska dokumenteras.

Det mesta av underlaget för dessa upphandlingar är offentligt. Genom att titta igenom några genomförda upphandlingar kan man lära sig hur dessa upphandlingar fungerar.

De finns flera sajter som på ett översiktligt sätt redovisar vilka upphandlingar som är på gång. Man kan också följa en upphandling efter att beslutet om tilldelning tagits och där kan du se vilket företag som fick uppdraget och i allmänhet argumenten för att en viss leverantör fått jobbet. Att få information från dessa sajter kostar men du kan i allmänhet pröva denna tjänst gratis under en tvåveckorsperiod. Jag rekommenderar att du till exempel prövar ”Visma upphandlingskoll” under en sådan period. Då kommer du att få ett e-postmeddelande varje dag med aktuella upphandlingar.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.