och certifiering

Dagens managementkonsulter har mycket olikartade bakgrunder. Det vanligaste är att man har en hög utbildning från en högskola eller en intressant bakgrund som företagsledare. Men det finns fler och fler som inte har denna typ av bakgrund. Man kommer från alla möjliga håll och skaffar sig titeln managementkonsult. För att uppdragsgivarna ska kunna känna trygghet när de anlitar en managementkonsult efterfrågas alltmer någon form av kvalitetskontroll eller ”kvalitetsstämpel”. Det finns ett växande behov av certifiering av managementkonsulter. Se därför till att du skaffar dig någon form av bevis eller certifiering av dina kunskaper och erfarenheter.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.