Kvalitetskontroll kan vara en del av administrativa villkor

Exempel på administrativa villkor vid upphandling enligt LOU:

De administrativa villkoren handlar bl.a. om:

 • Avtalsperiod
 • Hur fakturering ska gå till och hur betalning sker
 • Vilka av städföretagets kostnader som ersätts av uppdragsgivaren
 • Hur reklamationer och vite kommer att fungera
 • Städföretagets ansvar vid eventuell skada
 • Hävning, ändringar och ev. tillägg i avtalet
 • Krav på personalens kompetens och legitimering
 • Städföretagets skyldighet att leverera ett städschema
 • Städföretagets egen kvalitetskontroll
 • Städföretagets arbetsgivaransvar
 • Krav på städföretaget ur miljösynpunkt
 • Säkerhets- och skyddsfrågor
 • Information om hur tilldelning av uppdraget kommer att ske

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.