Kemikalier bör du kunna en del om i städbranschen

Man kan beskriva den grundkunskap eller grundkännedom som du behöver ha inom ren städning enligt följande struktur:

 • Grundläggande kunskaper i städning, städmetoder, städredskap och städmaskiner
 • Terminologi, förståelse för fackspråket, branschord och beskrivningar
 • Branschkunskap, branschorganisationer, branschens parter
 • Lagar om arbetstid, semesterlagstiftning, kollektivavtal
 • Hantering av och förståelse för de kemikalier som används
 • Materialkännedom, t.ex. golv och övriga material
 • Lokalvård/Städning i olika miljöer, t.ex. toalettutrymmen, duschrum, kök etc.
 • Arbetsmiljölagen, arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Säkerhet och skydd, skyddsutrustning, risker, ergonomi
 • Service och kvalitet
 • Miljö och avfallshantering

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.