Kundmöten – hur förbereder  du dig?

Låt oss säga att du genom dina marknadsföringsåtgärder fått en bra kontakt och nu ska du träffa en presumtiv uppdragsgivare för att diskutera ett eventuellt uppdrag. Om din kontaktperson frågar dig var du tycker att ni ska ses så föreslå absolut att ni i fösta hand träffas i den bostad eller i en av de lokaler där städuppdraget ska utföras. Det är det bästa och snabbaste sättet för dig att få en bra uppfattning om jobbet, hur lokalerna ser ut, vilken städstandard de har i dag och hur lokalerna ligger ur kommunikationssynpunkt.

Förbered dig noga inför mötet. Om städuppdraget gäller ett kontor tycker jag att du ska gå in på företagets hemsida så att du har en grundkunskap om vad företaget arbetar med. Det visar att du är intresserad och ger en naturlig öppning av en diskussion.

Ta med dig rätt material till mötet. Det bästa är att du har en speciell väska, ett ”besöks-kit”, som alltid står färdigt för utryckning till presumtiva kunder. Denna väska kan t.ex. innehålla:

 • Dina visitkort
 • Dina broschyrer
 • Din portfolio
 • Anteckningsblock eller en laptop
 • Miniräknare
 • Ett frågeformulär med de frågor som är viktiga att ställa vid ett första möte
 • Planeringskalender
 • Mall för kontrakt
 • Kamera eller Iphone med fotomöjligheter

Det finns några olika modeller hur du kan lägga upp ditt samtal, t.ex.

 • AIDA
 • DABA

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.