tips om att skriva ett kompanjonavtal

Om du startar ett företag tillsammans med någon annan är det viktigt att ni resonerar er fram till vad som ska gälla beträffande vem som gör vad, löner och ersättningar, regler vid sjukdom och regler vid avgång etc. Mitt tips är att ni skriver ner allt detta i ett kompanjonavtal. Det kommer att lösa många bekymmer om det uppstår problem i framtiden.