Kollektivavtalet kan innehålla krav på försäkringar

Försäkringar enligt kollektivavtal

Har du anställda och ni är anslutna till kollektivavtal så är du skyldig att teckna de försäkringar som framgår av kollektivavtalet.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.