tips om att göra en kalkyl

Om du köper och säljer varor är mitt tips att du gör en väl genomtänkt förkalkyl och en eller flera efterkalkyler. Förkalkyl är den beräkning du gör över samtliga dina kostnader fram till att den övertagits och betalats av kunden. Ovanpå din kalkylkostnad lägger du den vinst du vill ha eller beräknar att du kan ta ut och får då fram försäljningspriset. Tänk på att du inte tar med momsen i denna beräkning. Efterkalkyl är den sammanställning du gör i efterhand, när alla kostnader är kända. Det finns mycket litteratur skriven om kalkylering och om olika kalkyleringsmetoder. Fråga på ditt bibliotek eller i bokhandeln. Ju fler efterkalkyler du arbetar fram, desto mer erfarenhet får du. Och ju mer erfarenhet du får, desto bättre kommer dina kalkyler att stämma.