lägre skatt

Arbetsgivaren drar preliminärskatt från din bruttolön som beräknas med utgångspunkten att du jobbar med det aktuella jobbet under hela året. Om du vet att du bara kommer jobba under en del av året kan du ansöka om skattejämkning. Blanketten beställer du hos Skatteverket för att arbetsgivaren ska göra ett lägre skatteavdrag från lönen än vad som framgår av skattetabellen. (www.skatteverket.se).